Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Biên bản, Nghị quyết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 25/05/2018, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 tại Hội trường số 2 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.
Chi tiết
Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Lại Thị Minh Hiền
Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Lại Thị Minh Hiền
Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Lại Thị Minh Hiền
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI