Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Biên bản, Nghị quyết
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 28/06/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Ngày 28/06/2021, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để trình thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Chi tiết
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 22/01/2021
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã họp và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Chi tiết
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 11/05/2020
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty CP sách và TB Trường học Hà Nội
Chi tiết
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 29/04/2020
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-HĐQT v.v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Chi tiết
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 10/04/2020
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội công bố thông tin về việc gia hạn đại thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như...
Chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 28/05/2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 25/05/2018, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 tại Hội trường số 2 Cửa...
Chi tiết
Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Lại Thị Minh Hiền 12/02/2018
Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Lại Thị Minh Hiền
Nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của bà Lại Thị Minh Hiền
Chi tiết
12

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI