Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Biên bản, Nghị quyết
Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện... 21/09/2021
Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Ngày 21/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (mã chứng khoán HAB) đã ra Nghị quyết số 82/NQ-HABOOK-HĐQT về...
Chi tiết
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 28/06/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Ngày 28/06/2021, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để trình...
Chi tiết
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 22/01/2021
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã họp và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Chi tiết
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 11/05/2020
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty CP sách và TB Trường học Hà Nội
Chi tiết
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 29/04/2020
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-HĐQT v.v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Chi tiết
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 10/04/2020
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội công bố thông tin về việc gia hạn đại thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như...
Chi tiết
12

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI