Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức
Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng chào bán cổ phần cho CBNV 13/12/2021
Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng chào bán cổ phần cho CBNV
Nghị quyết số 109/NQ-HABOOK-HĐQT về việc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phần cho CBNV.
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBNV 03/12/2021
Nghị quyết HĐQT phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBNV
Ngày 02/12/2021, HĐQT ban hành Nghị quyết 105/NQ-HABOOK-HĐQT phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBNV
Chi tiết
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 01/12/2021
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Chi tiết
Thay đổi đăng ký Kinh doanh lần thứ 8 01/12/2021
Thay đổi đăng ký Kinh doanh lần thứ 8
Thay đổi đăng ký Kinh doanh lần thứ 8 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường Học Hà Nội
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 25/11/2021
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Ngày 25/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết 102/NQ-HABOOK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu 18/11/2021
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Ngày 18/11/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 100/NQ-HABOOK-HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và...
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông... 15/11/2021
Nghị quyết HĐQT thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Ngày 15/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 96/NQ-HABOOK-HĐQT về việc thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ...
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần 04/11/2021
Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc đầu tư mua cổ phần
Ngày 04/11/2021, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết phê duyệt thông qua việc đầu tư mua cổ phần
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc hợp tác kinh doanh 04/11/2021
Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc hợp tác kinh doanh
Ngày 04/11/2021, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết 93/NQ-HĐQT về việc phê duyệt thông qua việc hợp tác kinh doanh
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI