Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức
CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 30/07/2019
CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/6/2019)
Chi tiết
Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 25/06/2019
Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
Chi tiết
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 13/06/2019
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 24/6/2019.
Chi tiết
THÔNG BÁO về việc cung cấp sách phục vụ năm học 2018-2019 27/08/2018
THÔNG BÁO về việc cung cấp sách phục vụ năm học 2018-2019
Hiện nay, do nhu cầu mua sách của phụ huynh tăng đột biến so với năm 2017, nên đã xảy ra hiện tượng thiếu 1 số đầu sách tại Công ty tại một số thời...
Chi tiết
Thông tin Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung 30/05/2018
Thông tin Thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
Chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 28/05/2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 25/05/2018, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 tại Hội trường số 2 Cửa...
Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) 16/05/2018
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2)
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2)
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI