Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức
Chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 16/05/2022
Chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày 16/05/2022, HĐQT Công ty đã họp và ra nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng chào bán cổ phần cho CBNV 13/12/2021
Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng chào bán cổ phần cho CBNV
Nghị quyết số 109/NQ-HABOOK-HĐQT về việc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phần cho CBNV.
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBNV 03/12/2021
Nghị quyết HĐQT phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBNV
Ngày 02/12/2021, HĐQT ban hành Nghị quyết 105/NQ-HABOOK-HĐQT phê duyệt triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBNV
Chi tiết
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 01/12/2021
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI