Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức
Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021 22/01/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021
Tại cuộc họp bất thường ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.
Chi tiết
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 22/01/2021
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã họp và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Chi tiết
Thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021 31/12/2020
Thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Thực hiện nghị quyết số 95/NQ-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020, Công ty gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tới Quý cổ đông (Thư...
Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2019 19/03/2020
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính của công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (đã được kiểm toán)
Chi tiết
Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 04/11/2019
Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Chi tiết
CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 30/07/2019
CBTT Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/6/2019)
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI