Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Quan hệ Cổ đông
Thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021 31/12/2020
Thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Thực hiện nghị quyết số 95/NQ-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020, Công ty gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tới Quý cổ đông (Thư mời và dự thảo tài liệu chi tiết kèm theo).
Chi tiết
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ... 04/12/2020
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Chi tiết
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 04/12/2020
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội.
Chi tiết
TBTT về cổ đông lớn 11/09/2020
TBTT về cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CT CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Chi tiết
TBTT về cổ đông lớn 10/09/2020
TBTT về cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CT CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Chi tiết
CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 11/05/2020
CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019
Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019
Chi tiết
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 11/05/2020
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty CP sách và TB Trường học Hà Nội
Chi tiết
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 29/04/2020
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-HĐQT v.v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Chi tiết
Công văn ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 29/04/2020
Công văn ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công văn số 411/CV-ĐKKD về việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội.
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI