Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội 14/04/2021
Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Báo cáo thường niên về tình hình phát triển của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội trong năm 2020.
Chi tiết
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
Ngày 25/3/2021, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học...
Chi tiết
Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 22/03/2021
Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Ngày 22/3/2021 HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội ban hành nghị quyết số 14/NQ-HABOOK-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội...
Chi tiết
Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021 22/01/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021
Tại cuộc họp bất thường ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần...
Chi tiết
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 22/01/2021
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã họp và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Chi tiết
Thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021 31/12/2020
Thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Thực hiện nghị quyết số 95/NQ-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020, Công ty gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tới Quý cổ đông (Thư...
Chi tiết
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ... 04/12/2020
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Chi tiết
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 04/12/2020
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội.
Chi tiết
TBTT về cổ đông lớn 11/09/2020
TBTT về cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CT CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI