Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Thông tin cổ đông
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Hoàng Anh Tuấn, Phạm Thị Thanh Hương 29/06/2021
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Hoàng Anh Tuấn, Phạm Thị Thanh Hương
Ngày 29/06/2021, HAB nhận được Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Cổ đông Hoàng Anh Tuấn, Cổ đông Phạm Thị Thanh Hương
Chi tiết
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 28/06/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Ngày 28/06/2021, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để trình...
Chi tiết
CBTT Cổ đông lớn Đỗ Ngọc Bính 24/06/2021
CBTT Cổ đông lớn Đỗ Ngọc Bính
Ngày 24/06/2021, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (mã chứng khoán HAB) nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Đỗ...
Chi tiết
Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ và Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 07/06/2021
Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ và Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Ngày 07/6/2021, Hội đồng Quản trị Cty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội thông qua Nghị quyết số 40/NQ-HABOOK-HĐQT về việc: Tổ chức họp Đại hội cổ...
Chi tiết
Nghị quyết - Về việc: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà... 07/06/2021
Nghị quyết - Về việc: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Phương Thảo
Ngày 07/06/2021 Hội đồng Quản trị CTy CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội thoong qua Nghị quyết số 39/NQ-HABOOK-HĐQT về việc: Thông qua đơn xin từ...
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI