Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Thông báo
Nghị quyết - Về việc thông qua việc bầu chức vụ trong Hội đồng quản trị 30/07/2021
Nghị quyết - Về việc thông qua việc bầu chức vụ trong Hội đồng quản trị
Thông qua việc bầu các chức vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội nhiệm kì: 2020 - 2025. Kết quả biểu quyết như sau:
Chi tiết
CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 11/05/2020
CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019
Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019
Chi tiết
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 29/04/2020
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-HĐQT v.v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Chi tiết
Công văn ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 29/04/2020
Công văn ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công văn số 411/CV-ĐKKD về việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội.
Chi tiết
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 10/04/2020
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội công bố thông tin về việc gia hạn đại thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như...
Chi tiết
Báo cáo thường niên 2019 CT CP Sách và TB Trường học Hà Nội 01/04/2020
Báo cáo thường niên 2019 CT CP Sách và TB Trường học Hà Nội
Báo cáo thường niên của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội năm 2019.
Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2019 19/03/2020
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính của công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (đã được kiểm toán)
Chi tiết
123

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI