Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Thông báo
Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 05/04/2024
Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiêt bị Trường học hà Nội
Chi tiết
Thay đổi đăng ký Kinh doanh lần thứ 8 01/12/2021
Thay đổi đăng ký Kinh doanh lần thứ 8
Thay đổi đăng ký Kinh doanh lần thứ 8 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường Học Hà Nội
Chi tiết
Thông báo: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu 29/09/2021
Thông báo: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Chi tiết
Nghị quyết - Về việc thông qua việc bầu chức vụ trong Hội đồng quản trị 30/07/2021
Nghị quyết - Về việc thông qua việc bầu chức vụ trong Hội đồng quản trị
Thông qua việc bầu các chức vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội nhiệm kì: 2020 - 2025. Kết quả biểu quyết như...
Chi tiết
CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 11/05/2020
CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019
Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019
Chi tiết
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 29/04/2020
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-HĐQT v.v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Chi tiết
Công văn ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 29/04/2020
Công văn ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công văn số 411/CV-ĐKKD về việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội.
Chi tiết
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 10/04/2020
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội công bố thông tin về việc gia hạn đại thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như...
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI