Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin nội bộ
Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc
Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc
Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
Chi tiết
THÔNG BÁO - NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CT SÁCH & THIẾT BỊ...
THÔNG BÁO - NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CT SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội vào giao dịch trên thị...
Chi tiết
Thông báo về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho công ty Habook
Thông báo về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho công ty Habook
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 188/2017/GCNCP-VSD ngày 09/10/2017 và cấp mã chứng...
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông công ty CP Sách và TBTH Hà Nội
Thông báo chốt danh sách cổ đông công ty CP Sách và TBTH Hà Nội
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI