Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức nổi bật

Tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ năm 2018

Cỡ chữ
Yahoo Bản in
Tài liệu dự thảo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:
1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc tại Đại hội
3. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
4. Các báo cáo: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát
5. Các tờ trình
6. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị
7. Mẫu thẻ biểu quyết
8. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
(Chi tiết đính kèm)

3.Tài liệu trong Đại hội.rar
TOP
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Bình luận của bạn:
 

Gửi phản hồi
Tin liên quan

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI