Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức nổi bật
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội 28/01/2021
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Thực hiện nghị quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2021, Công ty đã thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp.
Chi tiết
Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021 22/01/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021
Tại cuộc họp bất thường ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần...
Chi tiết
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 22/01/2021
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Ngày 21/01/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã họp và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Chi tiết
Thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021 31/12/2020
Thư mời tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Thực hiện nghị quyết số 95/NQ-HABOOK-HĐQT ngày 30/12/2020, Công ty gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tới Quý cổ đông (Thư...
Chi tiết
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ... 04/12/2020
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Nghị quyết - Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
Chi tiết
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 04/12/2020
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Nghị quyết - Về việc: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội.
Chi tiết
TBTT về cổ đông lớn 11/09/2020
TBTT về cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CT CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Chi tiết
TBTT về cổ đông lớn 10/09/2020
TBTT về cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CT CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI