Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức nổi bật
Công bố thông tin: Lưa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
Công bố thông tin: Lưa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
Ngày 13 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 83 /NQ-HABOOK-HĐQT về việc...
Chi tiết
THÔNG BÁO về việc cung cấp sách phục vụ năm học 2018-2019
THÔNG BÁO về việc cung cấp sách phục vụ năm học 2018-2019
Hiện nay, do nhu cầu mua sách của phụ huynh tăng đột biến so với năm 2017, nên đã xảy ra hiện tượng thiếu 1 số đầu sách tại Công ty tại một số thời...
Chi tiết
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi tháng 5/2018)
Điều lệ tổ chức và hoạt động (Sửa đổi tháng 5/2018)
Ngày 25/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt...
Chi tiết
Quy chế nội bộ về quản trị (2018)
Quy chế nội bộ về quản trị (2018)
Ngày 08/6/2018, HDQT Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị. Quy chế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 25/5/2018.
Chi tiết
Quyết định số 53/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định số 53/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định miễn nhiệm cán bộ.
Chi tiết
Quyết định số 54/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định số 54/QĐ-HABOOK-HĐQT
Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.
Chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 25/05/2018, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 tại Hội trường số 2 Cửa...
Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2)
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2)
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI