Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức nổi bật
Báo cáo tài chính năm 2019 19/03/2020
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính của công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (đã được kiểm toán)
Chi tiết
Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 04/11/2019
Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Chi tiết
Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 25/06/2019
Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
Chi tiết
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 13/06/2019
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 24/6/2019.
Chi tiết
Nghị quyết số 24 vê việc chốt danh sách họp cổ đông năm 2019 16/05/2019
Nghị quyết số 24 vê việc chốt danh sách họp cổ đông năm 2019
Ngày 15 tháng 5 năm 2019, hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội thông việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cổ đông...
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI