Hỗ trợ trực tuyến

support

admin@stbhn.edu.vn
support

0439360231
Hệ thống siêu thị
Link liên kết
Tin tức nổi bật
TBTT về cổ đông lớn 11/09/2020
TBTT về cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CT CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Chi tiết
TBTT về cổ đông lớn 10/09/2020
TBTT về cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CT CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
Chi tiết
CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 11/05/2020
CBTT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019
Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019
Chi tiết
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 11/05/2020
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết - Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty CP sách và TB Trường học Hà Nội
Chi tiết
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 29/04/2020
Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết số 45/NQ-HABOOK-HĐQT v.v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Chi tiết
Công văn ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 29/04/2020
Công văn ra hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công văn số 411/CV-ĐKKD về việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội.
Chi tiết
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 10/04/2020
Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội công bố thông tin về việc gia hạn đại thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như...
Chi tiết
Báo cáo thường niên 2019 CT CP Sách và TB Trường học Hà Nội 01/04/2020
Báo cáo thường niên 2019 CT CP Sách và TB Trường học Hà Nội
Báo cáo thường niên của công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội năm 2019.
Chi tiết

Cảm ơn bạn đến với CÔNG TY TNHH MTV SÁCH - THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI